calendar

01 01 2023

میزهای تخصصی

میزهای تخصصی

 

میزهای تخصصی که برنامه آن در تقویم بخش های جانبی رویداد ملی سه گام آمده است .

میزهای تخصصی با حضور مهمانان  دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع دستی به بحث و بررسی موضوعهای مطرح شده می پردازد و در پایان به ارائه راهکار خواهد پرداخت این میزها بصورت آنلاین در همین سایت بناست پخش شود.

3 میز تخصصی داریم.

میز تخصصی تولید و مواد اولیه ، در تاریخ 3 بهمن در سالن اجتماعات موزه ظروف مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد با حضور تولید کنندگان منسوجات سنتی و مدیر کل محترم حمایت از تولید آقای دکتر عسکر پور برگزار گردید.

میز تخصصی طراحان لباس و تجاری سازی منسوجات سنتی و صنایع دستی مرتبط ، با مدیریت مدیر کل محترم حمایت از تولید و دبیر محترم انجمن طراحان لباس و پارچه ایران در تاریخ 17 بهمن در سالن اجتماعات موزه ظروف مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد با حضور طراحان لباس ، اساتید دانشگاهی ، تولید کنندگان ، واحدهای اقتصادی و نماینده محترم ارشاد و معاونت گردشگری و برگزار گردید.

میز تخصصی رنگ

مسئول میزهای تخصصی : اقای نعیمایی است.